Algemene voorwaarden

 

Uw medecontractant Sport Flash Plus

Wanneer moet deze Algemene Voorwaarden van toepassing? 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Sport Flash Plus. Wanneer u iets bestelt op onze website en / of een webpagina direct verbonden met het of accepteren een aanbod van Sport Flash Plus, betekent dit dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te accepteren.Het is alleen mogelijk af te wijken van deze algemene voorwaarden is sprake als schriftelijk door Sport Flash Plus

Ons aanbod en de prijzen 

De aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en niet bindend Sport Flash PlusSport Flash Plus is ook niet gebonden aan kennelijke administratieve fouten en vergissingen in de promotie-beschrijvingen en andere uitspraken in het aanbod en op de website. Kleine kleuren en andere variaties in producten zijn mogelijk als gevolg van de verschillende beelden acquisitie en display technologieën. Sport Flash Plus is niet aansprakelijk jegens u voor deze variaties en afwijkingen. 

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Sport Flash Plus behoudt zich het recht voor om prijs en product wijzigingen aan te brengen. 

Hoe wordt een contract afgesloten met u? 

Bestellingen u plaatst via de website voor de producten die worden aangeboden door Sport Flash Plus via de website zijn slechts een aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten. De verkoop overeenkomst komt slechts tot stand na de bevestiging door Sport Flash Plus van de bestelling per e-mail aan de Klant. Totdat dit gebeurt, kunt u nog steeds de overeenkomst ontbinden. 

U garandeert dat de informatie die u verstrekt aan Sport Flash Plus in het verzoek of de order is juist en volledig. Sport Flash Plus is nooit verplicht om een ​​aanbod te aanvaarden. Sport Flash Plus is te allen tijde gerechtigd om een ​​bestelling te controleren vooraf of om een ​​bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Levering 

Sport Flash Plus zal leveren aan de door u aangegeven adres. 

Sport Flash Plus is gerechtigd, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in gedeelten te leveren, zodat u de bestelde producten zo snel mogelijk. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze gedeeltelijke leveringen.Echter, in het geval dat de klant vraagt ​​dat Sport Flash Plus de bestelling te leveren in gedeelten, Sport Flash Plus kan de Klant het hotel, extra verzendkosten. Elke tranche vormt een afzonderlijk contract. Als Sport Flash Plus is te laat leveren van een voorschot of een keer defect is, zal dat niet het recht de klant naar een andere aflevering te annuleren. 

Leveringstermijnen zijn indicatief en worden daarom niet beschouwd als fatale termijnen. Het enkele feit dat een leveringstermijn wordt overschreden niet het recht de klant op schadevergoeding. Sport Flash Plus moet eerst worden voorzien van een ingebrekestelling. 

Opties in het geval van leveringsproblemen 

Als Sport Flash Plus ontdekt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst dat het niet langer de bestelde producten te leveren, kan het u een gelijkwaardig product in termen van kwaliteit, prijs en functie. U bent niet verplicht om het vervangende product te accepteren. U kunt terugkeren, als u dat wenst, binnen de 14 dagen op kosten van Sport Flash Plus (uw recht van herroeping of terug te keren duidelijk blijft onaangetast). 

Wijze van betaling 

Alle aankopen en bestellingen op Sport Flash Plus.com kan worden betaald in principe door betaling methoden die worden beschreven op de website. Sport Flash Plus voert een individuele credit check voor elke aankoop. Afhankelijk van de resultaten van deze controle, Sport Flash Plus behoudt zich het recht voor om bepaalde methoden van betaling te weigeren. 

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is ontvangen. 

Informatie op het rendement 

Recht op terugkeer: Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kunt u de producten retourneren ontvangen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst. De 14-dagen vangt aan bij ontvangst van de bestelling.Alleen producten die niet geschikt zijn voor verzending per pakketdienst (bijvoorbeeld in het geval van volumineuze goederen) kan worden teruggegeven door het indienen van een schriftelijk verzoek (brief, e-mail) voor de producten terug te nemen. De tijdige verzending van de producten of het verzoek terug te nemen van de producten zullen volstaan ​​voor de naleving van de rendementen deadline. De koper is verantwoordelijk voor de kosten van alle scheepvaart is gerelateerd aan de terugkeer van de goederen. De producten, met inbegrip van hun originele verpakking, voor zover redelijkerwijs mogelijk, moet worden teruggestuurd naar: 

Sport Flash Plus 
1210 Bruxelles 
België 


Gevolgen van het rendement: In het geval van een geldig return in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? 

U kunt versturen schriftelijke klachten betreffende de sluiting van de overeenkomst of de prestaties naar het volgende adres: 

sales@sportflashplus.com